Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Quy định pháp luật

Ninh Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản

(22/05/2018 1:56:05 PM) Ninh Bình được đánh giá là địa phương có tiềm năng chủ yếu về khoáng sản vật liệu xây dựng như: đá vôi xi măng, đá vôi xây dựng, đolomit, sét xi măng, sét gạch ngói, đất đá san lấp... Trong những năm qua, nhằm quản lý và bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

Trên cơ sở quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, tỉnh ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt động khai thác khoáng sản và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Sở Tài nguyên và môi trường là đơn vị chuyên môi được giao quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Khoáng sản cho toàn bộ UBND cấp huyện và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Sở đã hoàn thiện hồ sơ khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và được Chính phủ phê duyệt; quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi và phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng loại khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2020 góp phần sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên khoáng sản, xác lập các vùng, khu vực để phát triển tiềm năng du lịch của tỉnh. 


Tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Hải (Yên Lâm).

Thường xuyên phối hợp với các ngành kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định của Luật Khoáng sản.

Nhìn chung công tác Quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã cơ bản đi vào nề nếp, nghiêm túc thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đã được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền và có sự thống nhất giữa UBND các cấp và các ngành liên quan, nên đã chủ động trong việc xem xét, thẩm định hồ sơ, giải quyết đúng trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Pháp Luật, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Tính đến cuối năm 2017, UBND tỉnh đã cấp 18 giấy phép thăm dò khoáng sản đang còn hiệu lực với tổng diện tích thăm dò trên trên 245 ha. 

Trên địa bàn tỉnh có 77 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực trong đó thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 12 giấy phép có diện tích trên 386 ha, thẩm quyền của UBND tỉnh cấp 65 giấy phép với diện tích trên 600 ha. Trên địa bàn tỉnh cũng có 18 mỏ kết thúc khai thác và đã có quyết định đóng cửa với diện tích gần 70 ha; khoanh định 626 khu vực cấm, điểm cấm, tuyến cấm hoạt động khoáng sản.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản đã có ý thức tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động, quan tâm mở rộng quy mô, công suất, thiết bị, công nghệ khai thác có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Ngày càng nghiêm túc hơn trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế cần sớm có biện pháp khắc phục và xử lý. 

Thời gian gần đây hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khoáng sản san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh do nhu cầu xây dựng, mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng và khu dân cư đô thị. 

Nguyên nhân do đội ngũ cán bộ phụ trách cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng lẫn chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, chủ yếu hoạt động chui sau giờ hành chính, vào ban đêm và các ngày nghỉ, ngày lễ. 

Trong khi đó thanh tra chuyên ngành còn thiếu nên chưa phát hiện kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản không phép; những trường hợp phát hiện nhưng chưa ngăn chặn hoặc xử lý ngăn chặn chưa triệt để.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các cấp và các ngành chức năng liên quan trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. Đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã làm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các huyện. Xây dựng phương án, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, sở, ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các địa bàn thường xảy ra các hoạt động khoáng sản trái phép hoặc có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, tổ chức giải tỏa, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật. 

Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành Luật khoáng sản, giải quyết kịp thời các tranh chấp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

VLXD.org (TH/ Báo Ninh Bình)

 

Các tin khác:

Hà Nam xây dựng Đề án Phát triển công nghiệp hậu xi măng nhằm thúc đẩy phát triển ngành vật liệu xây dựng ()

Bắc Kạn: Kiên quyết chấm dứt hoạt động lò gạch đất sét nung ()

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong xử lý tro xỉ ()

UBND tỉnh Hải Dương đồng ý cho Cty Vicem Hoàng Thạch khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng ()

Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ()

Đắk Lắk: Yêu cầu các doanh nghiệp nâng cấp công nghệ trong sản xuất VLXD ()

Bình Dương: Tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung ()

Từ 7/3: Xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế phải đúng quy trình ()

Hà Nội kiên quyết, xóa bỏ cơ sở gạch nung tự phát, không có trong quy hoạch ()

TC Hải quan kiến nghị giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu vật liệu xây dựng ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Hà Nội

24°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

29°C

Truyền hình "Doanh nghiệp phát triển bền vững vì chất lượng công trình” – BMF 2018" (P1)

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465