Văn bản - Chính sách

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 179/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Xây dựng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Hà Tĩnh: Xác định giá VLXD phục vụ công tác quản lý chi phí ĐTXD và hợp đồng xây dựng

Hưng Yên: Tập trung tháo gỡ các khó khăn về định mức, đơn giá, cung ứng VLXD

Ninh Bình: Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá VLXD cho các công trình trọng điểm

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm…

Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 405/BTC-ĐT đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương phân bổ, nhập dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024.

Từ 15/2: Giá xây dựng công trình xác định theo giá vật liệu xây dựng

Theo Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư, được Bộ Xây dựng mới ban hành, từ ngày 15/2/2024 giá vật liệu xây dựng trong dự án PPP do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình.

Quảng Ngãi: Rà soát nhu cầu, bảo đảm nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Nhằm đảm bảo chủ động nguồn cung, ổn định thị trường khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư (các BQL dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp đầu tư dự án ngoài ngân sách) rà soát, tổng hợp số liệu đăng ký nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời đề xuất khu vực mỏ khai thác phục vụ xây dựng, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/1/2024 để tổng hợp chung.

Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó về định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng công trình giao thông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9/1/2024 chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cà Mau: Tăng cường kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo vừa có chỉ đạo tăng cường công tác quản lý khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục quy định để đưa các mỏ trúng đấu giá đi vào khai thác, nhằm tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng