Văn bản - Chính sách

Nhập khẩu sắt, thép, phế liệu phải ký quỹ bảo vệ môi trường

Ký quỹ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu sẽ được thực hiện theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ trung tuần tháng 1/2022.

Bắc Giang thực hiện Chương trình phát triển VLXDKN đến năm 2030

Quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/3/2022

An Giang: Phát triển sản xuất VLXD theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Hà Nội: Tăng cường 5 giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng nhà ở xã hội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025". Chuyên đề nhằm triển khai Chương trình số 10 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021- 2025".

Bình ổn thị trường VLXD, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định

Ngày 30/12, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9585/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 21/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Công văn 5311/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg, ngày 23/12/2021 phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Năm 2025: Phấn đấu đạt diện tích nhà ở bình quân khoảng 27 m2 sàn/người

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phê quyệt tại Quyết định 2161/QĐ-TTg. 

Nam Định phê duyệt Đề án phát triển VLXD thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050

Ngày 20/12, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 2794/QĐ-UBDN về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng