Thông báo

Thông báo Hợp tác đăng tải thông tin trên Trang TTĐT Vật liệu xây dựng

Ngày 18/7, Trung tâm Thông tin và Chuyển giao Công nghệ Vật liệu xây dựng - Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam đã có Thông báo gửi các đơn vị Hội viên Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam về việc hợp tác đăng tải thông tin trên Trang Thông tin điện tử vatlieuxaydung.org.vn.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng