Quy định pháp luật

Kon Tum: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Kon Tum vừa ra Văn bản số 1233/UBND-NNTN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thanh Hóa sẽ kiểm tra công tác BVMT tại 67 cơ sở sản xuất, chế biến đá làm VLXD

Ban hành tiêu chuẩn TCVN 13935:2024 về vật liệu và kết cấu xây dựng

Quảng Nam đấu giá khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đưa ra đấu giá quyền khai thác 22 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương có văn bản hướng dẫn, cấp phép khai thác cát biển làm vật liệu san lấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản hướng dẫn, ủy quyền cho UBND các địa phương làm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và cấp phép khai thác cát biển làm vật liệu san lấp.

Bắc Kạn: Bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản VLXD thông thường không đấu giá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với vật liệu xây không nung

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

Quảng Nam: Đấu giá 22 mỏ đất san lấp và cát, đá làm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện đấu giá 14 mỏ đất san lấp tại các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn. Ngoài ra, đấu giá 6 mỏ cát tại huyện Tây Giang và thị xã Điện Bàn và 2 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Phú Ninh và huyện Tây Giang.

Nam Định: Nâng cao quản lý về hoạt động khoáng sản cát

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ban hành văn bản số 275/UBND-VP3 gửi 11 Sở ngành liên quan; UBND 10 huyện, thành phố về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng: Tăng cường quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản làm VLXD sau khi cấp phép

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch đã ký ban hành văn bản số 591/UBND-CN về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sau khi được cấp phép.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng