Việc làm - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Việc làm

Xi măng Xuân Thành thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

(12/01/2021 2:34:07 PM) Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành trực thuộc Tập đoàn Xuân Thành nằm trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam thông báo tuyển dụng tháng 1/2021 cho một số vị trí.

Xem tiếp

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại nhà máy Xi măng Lam Thạch

(12/10/2020 2:52:40 PM) Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tổ chức tuyển dụng lao động năm 2020 để bổ sung lao động cho nhà máy Xi măng Lam Thạch.

Xem tiếp

Công ty CP Vissai Ninh Bình thông báo tuyển dụng nhân sự

(22/09/2020 11:09:38 AM) Công ty CP Vissai Ninh Bình thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai, hiện nay do nhu cầu sản xuất, Công ty cần tuyển dụng một số vị trí sau.

Xem tiếp

Xi măng Vĩnh Sơn cần tuyển nhân sự tại một số vị trí

(15/09/2020 4:14:10 PM) Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn cần tuyển bổ xung gấp nhân sự theo chuyên ngành kỹ thuật.

Xem tiếp

Xi măng Sông Lam thông báo tuyển dụng nhân sự

(02/09/2020 9:17:26 AM) Để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh và triển khai tiếp dự án giai đoạn 2, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam cần tuyển lao động với các vị trí nhân sự như sau.

Xem tiếp

Xi măng Đồng Bành thông báo tuyển dụng nhân sự

(17/08/2020 3:39:08 PM) Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai cần tuyển nhân sự tại một số vị trí.

Xem tiếp

Công ty CP Vissai Ninh Bình thông báo tuyển dụng nhân sự

(10/08/2020 1:28:48 PM) Công ty CP Vissai Ninh Bình thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai, hiện nay do nhu cầu sản xuất, Công ty cần tuyển dụng một số vị trí sau.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác