Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Việt Nam có một số văn bản quy định về tiêu chuẩn của lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Mỗi văn bản đều có những quy định riêng nhưng đều hướng đến tiêu chuẩn lớp bê tông bảo vệ không nhỏ hơn đường kính cốt thép.

Cát dùng cho công trình xây dựng phải được công bố hợp quy

HoREA đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ

14 quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Xây dựng

Theo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng mới hoặc soát xét, sửa đổi, ban hành các quy chuẩn, chuyển Bộ KH&CN công bố các tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hoặc có lồng ghép các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Quảng Trị: Không đưa VLXD chưa công nhận hợp quy vào công trình xây dựng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức rà soát tình hình thực hiện công tác chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức khai thác, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua đó, những sản phẩm chưa công nhận hợp quy sẽ không đưa vào xây dựng công trình

Đề nghị công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia và hủy bỏ 15 tiêu chuẩn.

Siết chặt hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng

Ngành xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý chặt chẽ hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

VIBM ban hành các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng

Để hỗ trợ cho việc thúc đẩy sản xuất và sử dụng các loại vật liệu mới, vật liệu thay thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD), bên cạnh việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm, còn cần phải có các chỉ dẫn kỹ thuật để nhằm cung cấp các thông tin chuyên môn, định hướng và chỉ dẫn cho việc sản xuất, sử dụng các vật liệu này. Trên cơ sở đó, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã biên soạn các chỉ dẫn kỹ thuật về sản xuất và sử dụng các loại vật liệu trong lĩnh vực VLXD.

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá vôi, dolomite để làm VLXD

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 4227/BXD-VLXD ngày 12/10/2021 về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá vôi, dolomite để làm vật liệu xây dựng theo Thông tư số 04/2021/TT-BXD.

Quy chuẩn và phương pháp thử mới đối với vật liệu chống cháy

Từ năm 2021, Việt Nam đã áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia QCVN06:2021 và Nghị định 136, với nhiều thay đổi so với QCVN 06:2010 và Nghị định 79 nhằm nâng cao quy chuẩn an toàn phòng cháy trong các tòa nhà, công trình. Quy định mới đã tiệm cận theo chuẩn quốc tế, nhưng để đi vào thực tế cuộc sống, cần sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực này để định hướng thị trường.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng