Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Đề xuất tiêu chuẩn mới cho vật liệu tổng hợp

Ủy ban vật liệu composite của ASTM International (D30) đang phát triển hai tiêu chuẩn được đề xuất sẽ có những ứng dụng thực tế trực tiếp cho cơ sở hạ tầng xây dựng mới. Cả hai tiêu chuẩn được đề xuất đều liên quan đến các vật liệu phi kim loại thay thế được áp dụng cho các kết cấu bê tông dùng cho dân dụng và cơ sở hạ tầng.

Sắp ban hành TCVN mới cho thạch cao và các sản phẩm thạch cao

Cần sớm xây dựng quy chuẩn dùng bã thạch cao làm vật liệu san nền

Hàng hóa VLXD phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD được ban hành bãi bỏ Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Theo đó hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng.

Bộ Công thương và Bộ KH&CN nghiên cứu quy định quản lý chất lượng thép nhập khẩu

Trước kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) về xây dựng quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa giao Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền các kiến nghị trước ngày 28/7/2023.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Đề xuất sửa danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc tế dành cho các nguyên liệu xi măng

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang xây dựng một bộ tiêu chuẩn liên quan đến loại vật liệu xi măng mới, nhằm giải đáp bài toán thiếu hụt nguồn vật liệu trong xây dựng và vẫn bảo vệ môi trường.

Xây dựng tiêu chuẩn mới về sản phẩm cách nhiệt

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang thực hiện xây dựng một bộ tiêu chuẩn mới liên quan đến sản phẩm cách nhiệt.

Sớm ban hành tiêu chuẩn về xỉ phốt pho nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông

Cần xem xét, sớm trình ban hành tiêu chuẩn quốc gia về xỉ phốt pho nghiền mịn làm phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông để có thể ứng dụng xỉ phốt pho vào thực tế.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng