Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Quảng Trị: Không đưa VLXD chưa công nhận hợp quy vào công trình xây dựng

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức rà soát tình hình thực hiện công tác chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức khai thác, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua đó, những sản phẩm chưa công nhận hợp quy sẽ không đưa vào xây dựng công trình

Đề nghị công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp thử bê tông và hỗn hợp bê tông

Siết chặt hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng

VIBM ban hành các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu xây dựng

Để hỗ trợ cho việc thúc đẩy sản xuất và sử dụng các loại vật liệu mới, vật liệu thay thế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD), bên cạnh việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm, còn cần phải có các chỉ dẫn kỹ thuật để nhằm cung cấp các thông tin chuyên môn, định hướng và chỉ dẫn cho việc sản xuất, sử dụng các vật liệu này. Trên cơ sở đó, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã biên soạn các chỉ dẫn kỹ thuật về sản xuất và sử dụng các loại vật liệu trong lĩnh vực VLXD.

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá vôi, dolomite để làm VLXD

Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 4227/BXD-VLXD ngày 12/10/2021 về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản đá vôi, dolomite để làm vật liệu xây dựng theo Thông tư số 04/2021/TT-BXD.

Quy chuẩn và phương pháp thử mới đối với vật liệu chống cháy

Từ năm 2021, Việt Nam đã áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia QCVN06:2021 và Nghị định 136, với nhiều thay đổi so với QCVN 06:2010 và Nghị định 79 nhằm nâng cao quy chuẩn an toàn phòng cháy trong các tòa nhà, công trình. Quy định mới đã tiệm cận theo chuẩn quốc tế, nhưng để đi vào thực tế cuộc sống, cần sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực này để định hướng thị trường.

Hướng dẫn kiểm tra Nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu là VLXD

Trình tự kiểm tra và cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng thực hiện như thế nào? Đây là nội dung được Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện, sau khi tiếp nhận ý kiến vướng mắc của Tổng cục Hải quan.

TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng VLXD nhập khẩu

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu.UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu.

Đề nghị các Sở Xây dựng thực hiện về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với VLXD

Ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã ký văn bản số 3138/BXD-VLXD đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, tránh ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu.

Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng năm 2021

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo một hoặc nhiều bước tùy thuộc quy mô, tính chất, loại và cấp công trình xây dựng. Người quyết định đầu tư sẽ quyết định số bước thiết kế khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng