Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Chứng nhận hợp quy cốt liệu cát đá xây dựng sỏi

Chứng nhận hợp quy cốt liệu cát đá xây dựng sỏi, cát nghiền phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng là hoạt động bắt buộc.

13 doanh nghiệp phản đối đưa thép không gỉ chất lượng thấp vào Tiêu chuẩn Việt Nam

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN

Bộ Xây dựng đã có Thông tư 06/2022/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD.

Cần có quy định về kiểm soát phát thải VOC các sản phẩm VLXD ở Việt Nam

Hợp chất hữu cơ bay hơi (Volatile Organic Compound - VOC) phổ biến trong môi trường xây dựng như sơn, keo, chất kết dính, nhựa, vật liệu xây dựng, sàn vinyl,…Hợp chất này đang gây ra nhiều vấn đề tiêu cực tới sức khỏe con người và cần được kiểm soát để giảm thiểu phát thải.

Quy định về Phân cấp công trình xây dựng

Phân cấp công trình xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với từng hạng mục thực hiện. Thông tư 06/2021/TT-BXD đã quy định chi tiết về việc phân cấp công trình. Đồng thời hướng dẫn cách áp dụng cấp công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tiêu chuẩn lớp bê tông bảo vệ cốt thép

Việt Nam có một số văn bản quy định về tiêu chuẩn của lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Mỗi văn bản đều có những quy định riêng nhưng đều hướng đến tiêu chuẩn lớp bê tông bảo vệ không nhỏ hơn đường kính cốt thép.

Cát dùng cho công trình xây dựng phải được công bố hợp quy

Công trình sử dụng vốn đầu tư công có sử dụng vật liệu cát xây dựng để đổ bê tông. Tại thời điểm thi công, cát xây dựng đã được các tổ chức do Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD, tuy nhiên chưa được Sở Xây dựng công bố hợp quy.

HoREA đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế.

14 quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành Xây dựng

Theo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng, trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng mới hoặc soát xét, sửa đổi, ban hành các quy chuẩn, chuyển Bộ KH&CN công bố các tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hoặc có lồng ghép các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng