Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Sự kiện

Đảng bộ Xi măng The Vissai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(13/06/2020 7:03:00 AM) Vừa qua, tại Ninh Bình, Đảng bộ Xi măng The Vissai đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Xi măng The Vissai có 335 Đảng viên (trong đó: 323 Đảng viên chính thức, 12 Đảng viên dự bị) sinh hoạt trong 18 Chi bộ trực thuộc 05 Đảng bộ bộ phận. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã phát huy được sức mạnh tập thể, đồng lòng, thống nhất vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác. Qua đó từng bước, cùng chủ doanh nghiệp ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân, cải thiện đời sống cán bộ công nhân, tạo môi trường yên tâm công tác, sản xuất kinh doanh, ổn định thu nhập. Doanh nghiệp đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ luôn xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình là tổ chức Đảng cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Đã kết hợp cùng với ban lãnh đạo các Công ty trong Tập đoàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý, ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá. Từng bước đề nghị chủ doanh nghiệp thực hiện tốt việc giải quyết chế độ và chính sách đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.


Bên cạnh đó, duy trì thực hiện tốt kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động, ATVSLĐ. Bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. Đời sống CBCNV từng bước được đảm bảo, nâng cao thu nhập. Công tác an sinh xã hội được thường xuyên quan tâm, kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt. Đảm bảo An ninh trật tự, An ninh quốc phòng được giữ vững.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Xi măng The Vissai đã chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết tới từng Chi bộ, Đảng viên thuộc; tập trung lãnh đạo và phân công từng đồng chí Đảng ủy viên tham dự sinh hoạt với các Chi bộ, theo dõi việc thực hiện đúng quy định về nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng viên có chất lượng được quan tâm; định kỳ tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện chính trị của cơ quan, đơn vị và với cuộc sống của mỗi cá nhân từng bươc được nâng lên.

Công tác phát triển Đảng viên mới được đặc biệt quan tâm; các Chi bộ đã coi trọng việc tạo nguồn để đảm bảo chất lượng, quan tâm đến các quần chúng là những nhân tố trẻ, gương mẫu, nổi trội trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đảm bảo chất lượng đảng viên mới được kết nạp, không chạy theo số lượng. Các đơn vị trong doanh nghiệp đã xây dựng và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, an toàn và VSLĐ, phong trào xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường; Nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đã được các cấp, các ngành của tỉnh, biểu dương, khen thưởng.

Mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới đó là Đảng ủy Xi măng The Vissai sẽ tiếp tục phối hợp với chủ doanh nghiệp tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Chỉ đạo xây dựng Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phân, Chi bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương. Phấn đấu bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ 10 - 12 quần chúng ưu tú/năm, phát triển từ 08 - 10 Đảng viên mới/năm. (trong nhiệm kỳ từ 40 - 50 Đảng viên mới). Toàn Đảng bộ có 100% Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó ít nhất 20 % đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Toàn Đảng bộ có ít nhất 95% Đảng viên được xếp loại đủ tư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (Số đảng viên được suy tôn là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định). Gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thần cho các cán bộ, người lao động.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Xi măng The Vissai đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

VLXD.org (TH/ Vissai)

 

Các tin khác:

VIBM: Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ()

Tây Ninh: Hội nghị đánh giá tình hình, tiếp tục triển khai và hướng dẫn sử dụng gạch không nung ()

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Vật liệu xây dựng Bỉm Sơn lần thứ XII ()

Hội nghị giao thương trực tuyến VLXD và đồ trang trí nội, ngoại thất Việt Nam – Trung Quốc ()

Hội Bê tông Việt Nam và Công ty CP FECON tổ chức Hội nghị thường niên năm 2020 ()

Công đoàn Xi măng Phúc Sơn tổ chức Hội thi Tìm hiểu ATVSLĐ, hưởng ứng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp" ()

Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ()

Đảng bộ Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII ()

Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ()

Cty CP VLXD Tiền Phong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác