Tiêu chuẩn - Quy chuẩn - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

TCXDVN 301:2003 - Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

(23/11/2014 5:10:41 PM) Phương pháp này dùng để xác định nhanh khối lượng thể tích tự nhiên, khối lượng thể tích khô, độ ẩm và độ đầm chặt tại hiện trường của đất dính và rời được đầm chặt hoặc ở trạng thái tự nhiên của lớp bề mặt bằng thiết bị phóng xạ.

Xem tiếp

TCXDVN 298:2003 - Cấu kiện và các bộ phận của công trình - Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

(23/11/2014 4:50:48 PM) TCXDVN 298:2003 quy định phương pháp tính nhiệt trở và độ truyền nhiệt của các cấu kiện và các bộ phận của công trình, trừ các cửa đi, cửa sổ và các bộ phận khác có lắp kính, các cấu kiện có liên quan đến việc truyền nhiệt xuống đất, các cấu kiện mà không khí lọt qua được.

Xem tiếp

TCXDVN 297:2003 - Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận

(23/11/2014 4:41:07 PM) TCXDVN 297:2003 quy định các yêu cầu tối thiểu của một phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng để được công nhận.

Xem tiếp

TCXDVN 286:2003 - Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

(23/11/2014 4:26:39 PM) TCXDVN 286:2003 thi công và nghiệm thu công tác đóng và ép cọc áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thay thế một phần cho mục 7: “ Móng cọc và tờng vây cọc ván” của TCXD 79: 1980.

Xem tiếp

TCXDVN 321:2004 - Sơn xây dựng - Phân loại

(23/11/2014 4:20:16 PM) TCXDVN 321:2004 quy định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công trình xây dựng.

Xem tiếp

TCXDVN 203:1997 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

(23/11/2014 4:11:39 PM) TCXDVN 203:1997 dùng cho việc kiểm tra và nghiệm thu từng giai đoạn trong công nghệ xây dựng từ giai đoạn thiết kế, thi công, hoàn công công trình cho đến quá trình sử dụng công trình sau này.

Xem tiếp

TCXDVN 194:2006 - Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

(23/11/2014 4:03:54 PM) TCXDVN 194:2006 là cơ sở để lập phơng án khảo sát địa kỹ thuật (KSĐKT) phục vụ thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng.

Xem tiếp

Page: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Hà Nội

24°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

29°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Truyền hình "Doanh nghiệp phát triển bền vững vì chất lượng công trình” – BMF 2018" (P1)

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465