Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Doanh nghiệp

67% doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng tích cực vào thị trường cuối năm

(01/10/2019 11:47:25 AM) Dự báo về kết quả kinh doanh quý cuối năm, có tới 67% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt hơn, trong khi đó, 33% doanh nghiệp còn lại cho rằng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Trong quý III/2019, Tổng cục Thống kê đã tiến hành khảo sát với 6.200 doanh nghiệp xây dựng, đại diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp có hoạt động xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ doanh nghiệp trả lời đạt 90%. 

Kết quả khảo sát cho thấy, có 25,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,4% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và 33,9% doanh nghiệp cho rằng khó khăn hơn so với quý II/2019. 
 

Phân theo khu vực, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có góc nhìn khả quan hơn với 26,0% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2019 tốt hơn so với quý II/2019, 40,2% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh giữ ổn định và 33,8% doanh nghiệp cho rằng hoạt động khó khăn hơn.

Trong khi đó, ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) có 23,1% doanh nghiệp nhận định tốt hơn, có 41,7% giữ ổn định và 35,2% khó khăn hơn.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn chỉ đạt 22,3% và 42,6% cho giữ quan điểm ổn định và 35,1% cho rằng hoạt động kinh doanh khó khăn hơn. 

Dự báo về kết quả hoạt động của quý cuối năm 2019, có tới 67% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt hơn, trong đó: 26,1% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,9% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định; 33,0% doanh nghiệp còn lại cho rằng sẽ xuất hiện nhiều khó khăn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 26,6% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 32,9% khó khăn hơn so với quý III/2019.

Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 26,6% tốt hơn, 40,4% giữ ổn định và 33,0% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp FDI là 20,5% tốt hơn, 45,7% giữ ổn định và 33,8% khó khăn hơn.

Phân theo lĩnh vực, đối với nhóm doanh nghiệp xây dựng nhà các loại, 27,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2019 khả quan hơn so với quý II/2019, 40,1% doanh nghiệp giữ ổn định và 32,6% doanh nghiệp khó khăn hơn. 

Ở nhóm doanh nghiệp hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 25,8% nhận định tốt hơn, 39,8% giữ ổn định và 34,4% khó khăn hơn.

Ở nhóm doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng, chỉ có 22,7% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 41,8% giữ ổn định và 35,5% khó khăn hơn. 

Về dự báo tình hình kinh doanh quý IV/2019, các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại có 27,5% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 40,5% giữ ổn định và 32,0% khó khăn hơn; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 27,3% tốt hơn, 38,5% giữ ổn định và 34,2% khó khăn hơn; doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có 21,7% tốt hơn, 45,0% giữ ổn định và 33,3% khó khăn hơn.

VLXD.org (TH/ reatimes)

 

Các tin khác:

TOMEXCO - Doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam sản xuất quạt công nghiệp cỡ lớn ()

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc cải tiến thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng ()

Xi măng Quán Triều đầu tư công nghệ, hoàn thành 61% kế hoạch năm ()

FICO Tây Ninh tiên phong trong sản xuất xi măng PCB40 ()

Vicem: Hướng tới nhà máy xi măng thông minh ()

Trước thềm cổ phần hóa, Vicem báo lãi ròng nghìn tỷ nửa đầu năm 2019 ()

Xi măng Bỉm Sơn đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ()

Cơ hội lớn trong 'ván cược tỷ USD' của Hòa Phát ()

Có 22,7% doanh nghiệp xây dựng nhận định sản xuất kinh doanh tốt hơn ()

Công ty con của Vicem có 9 giấy phép khai thác khoáng sản ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Hà Nội

26°C

Đà Nẵng

28°C

TP.HCM

28°C

Phan Vũ - Nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bê tông đúc sẵn

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá