Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Diễn đàn Vật liệu xây dựng BMF

Báo cáo thực hiện Chương trình Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019)

(10/01/2020 3:31:16 PM) Thay mặt Hội đồng Bình xét, ông Thái Duy Sâm Phó Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Bình xét báo cáo thực hiện Chương trình Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019).

 
Kính thưa các quý vị đại biểu. 

Sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung đã tồn tại nhiều đời nay ở nước ta và đã gây ra nhiều hệ lụy: tiêu tốn nhiều đất sét, nhiên liệu hóa thạch là tài nguyên không tái tạo; gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất với công nghệ lạc hậu; phát thải khối lượng lớn khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trước yêu cầu mới của công cuộc xây dựng đất nước là phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Để khắc phục nhược điểm nêu trên cần hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; do đó ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình 567), ngày 16/04/2012 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số: 10/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. 

Thực hiện Chương trình 567 và Chỉ thị số 10 của Thủ tương Chính phủ, trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển Liện hợp quốc; thông qua dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động: bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách;  tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật giúp các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để phát triển sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây không nung có chất lượng cao và hiệu quả. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1321/BXD-VLXD ngày 7/6/2019, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và sự ủng hộ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng BMF2019 để “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” và thảo luận “Các giải pháp sáng tạo để thúc đẩy phát triển vật liệu xây không nung bền vững.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, truyền thông và quảng bá các tấm gương điển hình tiên tiến đã mạnh dạn đi đầu trong công cuộc làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về vật liệu xây không nung; đồng thời để các doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi những giải pháp sáng tạo về khoa học công nghệ; quản trị doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công Chương trình phát triển vật liệu xây không nung mà Chính phủ đã đề ra.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ tháng 6/2019, Ban Tổ chức BMF2019 được thành lập và đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị:

- Thành lập Hội đồng bình xét, Ban thư ký chương trình;

- Xây dựng thể lệ, quy chế tổ chức chương trình;

- Xây dựng Bộ tiêu chí bình xét danh hiệu và hồ sơ mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình;

- Tổ chức Hội thảo khởi động, công bố chương trình;

2. Công tác quảng bá chương trình và vận động doanh nghiệp tham gia

- Xúc tiến truyền thông, thông tin tới các Doanh nghiệp để đăng ký tham gia chương trình;

- Vận động các đơn vị nộp hồ sơ tham gia bình xét danh hiệu;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Ban Tổ chức;

- Phối kết hợp với các Sở Xây dựng trên cả nước, phát hiện và đề cử các đơn vị điển hình tiên tiến.

3. Công tác tiếp nhận hồ sơ và đánh giá bình xét các doanh nghiệp

- Tiếp nhận hồ sơ các Doanh nghiệp đăng ký tham gia;

-  Kiểm tra và đề nghị các Doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu;

- Đánh giá, bình xét theo các tiêu chí của Chương trình.

Đến thời hạn quy định, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được: 88 bộ hồ sơ các Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình; bao gồm các đối tượng:

+ Các doanh nghiệp sản xuất VLXKN.

+ Các doanh nghiệp chế tạo thiết bị, chuyển giao công nghệ sản xuất VLXKN.

+ Các nhà thầu thi công xây dựng các công trình sử dụng nhiều VLXKN.

+ Các chủ đầu tư có các công trình sử dụng nhiều VLXKN.

Sau khi xem xét đánh giá tất cả các Hồ sơ sản phẩm của các doanh nghiệp đăng ký tham gia bình xét danh hiệu, Hội đồng bình xét thống nhất các vấn đề sau:

- Ban Thư ký đã tiếp nhận 88 hồ sơ; qua vòng sơ khảo loại 30 hồ sơ không đạt yêu cầu theo Quy chế Bình xét.

- Số hồ sơ đưa vào đánh giá chung khảo: 58 hồ sơ.

- Các thành viên Hội đồng bình xét đã tiến hành bình xét chung khảo bằng phương pháp cho điểm, kết quả số hồ sơ đạt tiêu chí danh hiệu là 52 hồ sơ.

- Căn cứ tờ trình của Hội đồng bình xét Ban tổ chức đã xem xét, thẩm định và công nhận 50 đơn vị đạt tiêu chuẩn vinh danh theo Quy chế của Chương trình.

Ngày 27/11/2019, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình đã ban hành Quyết định số 101/HVLXDVN công nhận 50 đơn vị đạt danh hiệu: “Doanh nghiệp điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung - Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh”.

Theo tiêu chí đánh giá của chương trình, có thể nói, đây là các Doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong công cuộc phát triển VLXKN và góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về VLXKN; đây cũng là các doanh nghiệp thực sự có chiến lược phát triển tốt, với mục tiêu phát triển bền vững trên ba trụ cột Kinh tế - Môi trường – Xã hội.

Danh sách cụ thể các đơn vị đạt danh hiệu sẽ được trân trọng công bố, giới thiệu và chúc mừng tại buổi lễ long trọng này.

Kính thưa các quý vị.

Hôm nay, tại hội trường này, chúng ta được gặp gỡ những doanh nhân - doanh nghiệp đã dám nghĩ, dám làm, những người đã đồng hành với sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng, vì sự phát triển xanh của đất nước. Và Ban Tổ chức hy vọng, chương trình sẽ cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của ngành VLXD xây dựng nói chung và vật liệu xây không nung nói riêng. Chúng tôi biết, nhiều đơn vị đã phải trải qua những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ, nhưng đã vượt qua và đạt được những kết quả đáng khích lệ như ngày hôm nay. Chúng ta có thể tự hào và ghi nhận về sự đóng góp tích cực của các đơn vị cho phát triển của ngành.

Đồng thời, qua các bài tham luận của các Doanh nghiệp tiêu biểu trong phần hai sau đây của chương trình, chúng ta sẽ thấy rõ tâm huyết và bản lĩnh của các doanh nhân thuộc ngành, đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trở ngại để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Bên cạnh đó cũng còn đó những khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng VLXKN, những nỗi trăn trở làm sao để doanh nghiệp phát triển hài hòa, bền vững, phù hợp giữa mục tiêu của Doanh nghiệp và lợi ích của Cộng đồng xã hội.

Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các Doanh nghiệp đạt tiêu chí được trao Danh hiệu và Kỷ niệm chương BMF2019.

Ban Tổ chức cũng hy vọng, diễn đàn này đem lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng. Chúng tôi rất mong diễn đàn BMF sẽ được tổ chức định kỳ và trở thành nơi kết nối, giao lưu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học với cộng đồng các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau, để cùng nhau đưa ngành vật liệu xây dựng trở thành ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại, phát triển bền vững ngang tầm với các nước phát triển…

Thay mặt Ban Tổ chức, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, UNDP Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Lãnh đạo các Vụ, Viện, Trường, Hội, Hiệp hội chuyên ngành và các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung đã đồng hành cùng chương trình.

Cuối cùng, trước thêm năm mới 2020, xin chúc cho các Doanh nhân, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc các Doanh nghiệp liên tục phát triển, chúc chương trình BMF2019 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban Tổ chức BMF2019

 

Các tin khác:

Phát biểu Khai mạc tại Lễ Vinh danh và Diễn đàn BMF2019 ()

Giải pháp kỹ thuật chống nứt tường xây bằng gạch không nung (P1) ()

Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với khung chính sách cho phát triển VLXKN ở Việt Nam (P3) ()

Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với khung chính sách cho phát triển VLXKN ở Việt Nam (P2) ()

Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với khung chính sách cho phát triển VLXKN ở Việt Nam (P1) ()

Video tổng thuật chương trình Diễn đàn doanh nghiệp VLXD BMF2019 ()

Thông cáo báo chí Diễn đàn BMF 2019 ()

Một số hình ảnh tại Diễn đàn BMF 2019 ()

Thông báo mời tham dự "Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng - BMF 2019" ()

Quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp khi tham gia BMF2019 ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Hà Nội

27°C

Đà Nẵng

30°C

TP.HCM

34°C

Phan Vũ - Nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bê tông đúc sẵn

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá