Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Văn bản pháp quy

Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(23/04/2020 8:58:36 AM) Ngày 21/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 09/ CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, rà soát, bổ sung quy hoạch các khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn.

UBND huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp toàn bộ các khu vực có tiềm năng khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn (trừ những khu vực cần bảo vệ để thực hiện cho các mục tiêu phát triển, nhiệm vụ khác của địa phương và của tỉnh).

Sở Tài nguyên và Mội trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, xác định các khu vực có khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đủ điều kiện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng trong giai đoạn tới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định những khu vực cần bảo vệ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thứ hai, đẩy mạnh đấu giá, tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong việc cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đối với những khu vực đã phê duyệt không đấu giá quyền khai thác nhưng chưa cấp phép thăm dò, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh đưa ra ngoài danh mục khu vực không đấu giá; chỉ thực hiện theo hình thức không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thực sự cần thiết và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Đối với những khu vực đã cấp phép thăm dò hoặc đã phê duyệt trữ lượng nhưng chưa cấp giấy phép khai thác, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá tình hình thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép, điều chỉnh đưa ra ngoài danh mục khu vực không đấu giá đối với những trường hợp vi phạm tiến độ thăm dò theo giấy phép được cấp hoặc đã phê duyệt trữ lượng nhưng hết thời hạn được ưu tiên cấp Giấy phép khai thác.

Đối với những khu vực đấu giá quyền khai thác (ngoài danh mục đã được quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác), Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thảnh phố và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cung cấp vật liệu xây dựng hiện có, nhu cầu vật liệu xây dựng giai đoạn đến năm 2025, đề xuất kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2020, làm cơ sở tổ chức đấu giá theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ quy định pháp luật hiện hành để xây dựng kế hoạch, trình tự các bước để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nội dung công việc sau đấu giá (cho cả trường hợp đã phê duyệt trữ lượng và chưa phê duyệt trữ lượng).
 

Thứ ba, đảm bảo quyền của người dân và địa phương nơi có khoáng sản được khai thác. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc lấy ý kiến, công khai các thông tin trong quá trình quy hoạch, thăm dò, cấp phép, khai thác khoáng sản,... theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lấy ý kiến người dân, đặc biệt là người dân khu vực ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động khai thác, đảm bảo công khai, dân chủ; người dân phải được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan để tham gia ý kiến và giám sát trong quá trình thực hiện.

Khi thẩm định hồ sơ trình cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Sở Tài nguyên và Môi trường phải yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp quyền khai thác đề xuất rõ nội dung, khối lượng, kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, hạng mục công trình hỗ trợ địa phương (nếu có) để thông báo công khai đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân nơi có khoáng sản khai thác biết, giám sát trong quá trình thực hiện.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh việc hỗ trợ nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình tại địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong thời gian qua; tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu cho các công trình xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian các bước đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, thống nhất và tuân thủ quy định pháp luật; thực hiện nghiêm túc Công văn số 1563/UBND-TH ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai và việc sử dụng mặt bằng tại các khu vực đã hết thời hạn khai thác hoặc đã bị thu hồi giấy phép khai thác, đồng thời nghiên cứu việc khuyến khích kết hợp khai thác vật liệu xây dựng với tạo mặt bằng cho các mục tiêu, nhiệm vụ khác.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng phương tiện quá khổ, quá tải vận chuyển khoáng sản; đề xuất khởi tố những trường hợp vi phạm có yếu tố cấu thành tội phạm.

Các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, sai phép ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác, văn bản chấp thuận cho phép vận chuyển đất dư thừa khi san gạt, hạ cốt nền đã cấp đối với các trường hợp cố tình vi phạm. UBND huyện, thành phố xem xét xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cố tình bao che, cho phép khai thác trái phép, hủy hoại đất.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản thành lập Ban Giám sát cộng đồng giám sát việc thực hiện của đơn vị khai thác và kịp thời phản ánh thông tin các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện.

>> Chi tiết văn bản xem TẠI ĐÂY.
 
VLXD.org (TH/ CTT Bắc Giang)

 

Các tin khác:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ()

Không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài ()

UBND TP.HCM phê duyệt “Đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030” ()

Hà Giang tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu xây dựng ()

Lạng Sơn: Quản lý hoạt động đầu tư và chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ()

Bình Thuận: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng ()

TT Huế: Triển khai quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hoàng hóa VLXD lưu thông trên thị trường ()

Tăng cường quản lý về đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD lưu thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ()

Thừa Thiên - Huế tổ chức đấu giá, khai thác khoáng sản ở 37 khu vực ()

Hà Nội: Khuyến khích dùng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên ()

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Gạch không nung - Vật liệu xanh cho mọi công trình

Xem các video khác