Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Thương hiệu vật liệu xây dựng

Công ty CP Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt

(26/03/2018 3:56:10 PM) Gốm Đất Việt là thương hiệu chung cho dòng sản phẩm gạch ngói đất sét nung cao cấp, không rêu mốc, được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt và Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt.

Kể từ khi được thành lập từ năm 2010 theo nguyên lý hoạt động kinh doanh bán hàng chung, đồng thời chung sức, đồng tâm, hai Công ty đã vượt qua mọi khó khăn trong cơ chế thị trường cạnh tranh không cân sức, xây dựng nên thương hiệu Gốm Đất Việt đạt tầm cao hôm nay với hơn 2000 NPP trên khắp 63 tỉnh thành cả nước và xuất khẩu trên 45 quốc gia.
 

Tuy nhiên, với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ngày một biến động, cạnh tranh gia tăng ngày càng khốc liệt, mô hình kinh doanh cũ cần được cải tiến. Nhận thấy đây là nhu cầu cấp thiết, cần thực hiện ngay nên HĐQT Công ty Gốm Đất Việt và HĐQT Công ty Gạch Ngói Đất Việt đã tổ chức hội nghị mở rộng ngày 21/11/2017 bàn bạc và đi đến thống nhất cao việc thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt kể từ ngày 01/12/2017 với 5 cổ đông sáng lập, hoạt động trên cơ sở hạch toán độc lập, có vốn điều lệ và tư các pháp nhân riêng nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất: Việc thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt để thống nhất hỗ trợ về giá giữa các sản phẩm, dần đẩy giá bán sát giá bán của đối thủ cạnh tranh, nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Thứ hai: Việc thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt nhằm thống nhất về một mối trong công tác quản lý điều hành kinh doanh, thuận tiện cho Nhà phân phối khi liên hệ giao dịch.

Thứ ba: Việc thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt nhằm tinh giảm bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo chuyên nghiệp và phân định trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nhân viên kinh doanh, giảm chi phí bán hàng, tăng sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu Gốm Đất Việt ngày càng phát triển vững chắc.

Ngày 27/11/2017 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Quảng Ninh đã chính thức cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt.

Ngày 01/12/2017 Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 11/12/2017 Đại hội cổ đông đã chính thức công bố danh sách Ban Điều Hành Công ty và trao nhiệm vụ năm 2018.

Với tinh thần “Chỉ được phép thắng, không được phép thua” Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty đều thể hiện quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng tâm để xây dưng thương hiệu Gốm Đất Việt ngày càng vươn xa hơn nữa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty CP Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt

Địa chỉ: Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh.
Điện thoại: +84 2033 598 989 - Fax: +84 2033.582.368
Email: info@terracotta.vn
Website: gomdatviet.com.vn

 

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

0

9.60

0.00

0

BCC

44800

7.40

-0.20

0

BHT

0

4.00

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

2

4.50

0.00

0

CCM

0

24.50

0.00

0

CTI

172540

35.15

-0.45

0

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

1700

10.30

-1.10

0

DHA

0

29.70

0.00

0

DIC

0

6.10

0.00

0

DXV

10

3.82

-0.14

0

GMX

0

25.00

0.00

0

HCC

4400

16.60

0.00

0

HLY

0

15.60

0.00

0

HOM

0

4.10

0.00

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

4410

14.75

-0.45

0

HVX

0

4.10

0.00

0

MCC

0

13.80

0.00

0

NAV

10

5.00

0.00

0

NHC

0

36.40

0.00

0

NNC

20040

48.40

-0.30

0

QNC

20000

3.00

0.00

0

SCC

0

1.90

0.00

0

SCJ

3800

3.40

0.10

0

SCL

0

3.00

0.00

0

SDN

0

35.00

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

204400

9.90

-0.10

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

6120

3.42

0.22

0

TMX

100

7.60

-0.80

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

500

18.40

-0.10

0

TXM

0

9.70

0.00

0

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

0

ASM

1098520

10.05

-0.75

0

B82

0

2.40

0.00

0

BCE

9160

5.85

0.03

0

BCI

51340

41.90

0.30

29170

C47

4400

11.60

-0.50

0

C92

0

10.00

0.00

0

CCL

42240

4.60

-0.13

0

CDC

0

17.50

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

534340

31.35

-0.55

0

CLG

20

3.83

-0.27

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

1800

2.90

-0.50

0

CSC

2200

24.50

0.00

0

CTD

92910

166.00

-3.50

0

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

15.70

0.00

0

D2D

3600

73.80

3.80

0

DC2

0

6.50

0.00

0

DIG

809400

27.40

-0.70

0

DIH

0

12.20

0.00

0

DLG

180700

3.20

-0.10

0

DLR

0

9.40

0.00

0

DRH

123220

18.85

-0.75

0

DTA

4500

7.25

-0.05

0

DXG

1223580

37.00

-1.20

0

HAG

1318480

7.00

-0.19

0

HBC

605600

42.40

-1.60

0

HDC

26070

14.40

-0.30

0

HDG

41680

47.00

-1.10

0

HLC

0

7.00

0.00

0

HQC

1951870

2.27

-0.05

0

HTI

1010

15.60

-0.35

0

HU1

20

9.50

0.36

0

HU1

0

0

0

0

HU3

101480

14.10

0.85

0

HUT

590150

8.70

-0.20

600

ICG

0

6.40

0.00

0

IDI

958390

13.00

-0.70

0

IDJ

40400

3.10

0.00

0

IDV

1000

31.80

-0.40

0

IJC

80950

9.20

-0.24

0

ITA

579100

3.01

-0.05

0

ITC

990

14.30

-0.60

0

KAC

0

15.55

0.00

0

KBC

1171890

12.90

-0.55

0

KDH

19700

35.85

-1.10

0

L10

0

17.90

0.00

0

L18

0

8.60

0.00

0

LCG

20

9.70

-0.45

0

LGL

10260

9.30

-0.01

0

LHC

0

56.00

0.00

0

LHG

43770

21.30

-0.40

0

LIG

6400

3.90

0.00

0

LM8

2050

25.00

0.70

0

LUT

0

2.10

0.00

0

MCG

140

3.39

0.20

0

MDG

0

13.50

0.00

0

NBB

19570

23.75

-1.75

0

NDN

191728

15.70

-0.40

0

NHA

0

12.20

0.00

0

NKG

140960

29.70

-1.20

0

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

81851

0.50

0.00

0

NTL

109860

9.50

-0.30

0

NVT

1534720

7.07

0.46

0

OGC

282600

2.09

-0.06

0

PDR

261560

38.40

-1.00

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

71700

17.00

-0.30

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

34160

1.52

-0.01

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

60

6.11

0.00

0

PTL

500

3.61

-0.09

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

42600

2.30

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

800

1.40

0.10

400

PVX

1535849

2.10

-0.10

0

PXA

0

1.10

0.00

0

PXI

6400

2.10

0.00

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

25800

7.68

-0.03

0

PXT

0

3.90

0.00

0

QCG

423450

13.30

-0.50

0

RCL

0

19.00

0.00

0

REE

520000

37.60

-1.10

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

675

5.10

0.00

0

SC5

0

24.20

0.00

0

SD2

1

4.70

0.00

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

300

9.70

0.00

0

SD6

500

6.60

0.20

0

SD7

0

3.40

0.00

0

SD9

0

8.40

0.00

0

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

0

7.80

0.00

0

SDU

0

11.50

0.00

0

SIC

0

12.90

0.00

0

SJE

0

28.00

0.00

0

SJS

34000

31.50

-0.10

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

10

34.45

0.45

0

TDC

70250

9.01

-0.05

0

TDH

140230

15.10

-0.50

0

THG

560

42.90

0.30

0

TIG

190800

3.70

-0.30

0

TIX

0

30.10

0.00

0

TKC

500

26.70

0.00

0

TV1

10

17.85

0.45

0

TV2

15150

111.30

-3.70

0

TV3

0

25.30

0.00

0

TV4

0

15.80

0.00

0

UDC

10010

3.45

-0.10

0

UIC

18370

30.40

0.30

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

0

11.00

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

0

19.40

0.00

0

VC1

0

12.00

0.00

0

VC2

0

14.20

0.00

0

VC3

75400

19.30

-0.30

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

0

17.50

0.00

0

VC9

0

13.00

0.00

0

VCG

587414

23.10

-0.80

13200

VCR

0

3.10

0.00

0

VE1

4100

19.10

0.10

0

VE2

0

11.40

0.00

0

VE3

0

11.00

0.00

0

VE9

25688

7.30

0.50

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

667400

108.20

0.20

0

VMC

22730

50.80

-1.70

0

VNE

60760

6.76

-0.24

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

6.60

0.00

0

VPH

44330

9.27

-0.30

0

VRC

62320

20.20

-0.60

0

VSI

20

19.90

1.30

0

Hà Nội

27°C

Đà Nẵng

29°C

TP.HCM

25°C

Toàn cảnh Hội thảo khởi động Diễn đàn doanh nghiệp VLXD BMF2019

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá