Sàn giao dịch các thiết bị vật tư - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Sàn giao dịch các thiết bị vật tư

Giá bán xi măng tại các nhà máy của Vicem nửa đầu tháng 3/2015

(24/03/2015 3:56:34 PM) Giá bán xi măng tại các nhà máy của Vicem 15 ngày đầu tháng 3/2015 ổn định so với 15 ngày đầu tháng 02/2015.

Xem tiếp

Giá xi măng tại một số thị trường phía Nam

(12/03/2015 4:54:47 PM) Thông tin tham khảo về giá một số chủng loại xi măng tại thị trường phía Nam trong nửa đầu tháng 3/2015.

Xem tiếp

Giá bán lẻ VLXD tại một số thị trường KV phía Nam

(09/03/2015 5:29:54 PM) Giá tham khảo một số chủng loại xi măng, sắt thép tại một số thị trường phía Nam nửa đầu tháng 3/2015.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Bắc Giang - tháng 1+2/2015

(09/03/2015 5:26:25 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 1 + 2 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Cần Thơ - tháng 1+2/2015

(09/03/2015 5:25:08 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn thành phố Cần Thơ tháng 1 + 2 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính thành phố công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Đồng Nai - tháng 1/2015

(09/03/2015 5:23:42 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Quảng Bình - tháng 1/2015

(09/03/2015 5:22:14 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 1 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Page: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác