Sàn giao dịch các thiết bị vật tư - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Sàn giao dịch các thiết bị vật tư

Giá bán xi măng tại các nhà máy của Vicem nửa đầu tháng 3/2015

(24/03/2015 3:56:34 PM) Giá bán xi măng tại các nhà máy của Vicem 15 ngày đầu tháng 3/2015 ổn định so với 15 ngày đầu tháng 02/2015.

Xem tiếp

Giá xi măng tại một số thị trường phía Nam

(12/03/2015 4:54:47 PM) Thông tin tham khảo về giá một số chủng loại xi măng tại thị trường phía Nam trong nửa đầu tháng 3/2015.

Xem tiếp

Giá bán lẻ VLXD tại một số thị trường KV phía Nam

(09/03/2015 5:29:54 PM) Giá tham khảo một số chủng loại xi măng, sắt thép tại một số thị trường phía Nam nửa đầu tháng 3/2015.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Bắc Giang - tháng 1+2/2015

(09/03/2015 5:26:25 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 1 + 2 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Cần Thơ - tháng 1+2/2015

(09/03/2015 5:25:08 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn thành phố Cần Thơ tháng 1 + 2 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính thành phố công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Đồng Nai - tháng 1/2015

(09/03/2015 5:23:42 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Giá VLXD tại Quảng Bình - tháng 1/2015

(09/03/2015 5:22:14 PM) Thông tin cập nhật về giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 1 năm 2015. Mức giá này do Liên Sở  Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố và chỉ mang tính tham khảo.

Xem tiếp

Page: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Hà Nội

12°C

Đà Nẵng

19°C

TP.HCM

22°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Phan Vũ - Nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp bê tông đúc sẵn

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465