CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH - Vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Cà Mau quý III/2020

(24/11/2020 2:52:38 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh thời điểm quý III/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Ninh Bình quý III/2020

(20/11/2020 4:04:25 PM) Giá vật liệu xây dựng tại Ninh Bình thời điểm quý III/2020 do liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh công bố.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Lai Châu quý III/2020

(19/11/2020 1:34:46 PM) Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa công bố giá VLXD lưu thông trên thị trường tỉnh trong tháng quý III/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Kiên Giang quý III/2020

(18/11/2020 4:20:38 PM) Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong tháng từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/9/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Tháp quý III/2020

(16/11/2020 3:46:49 PM) Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp vừa công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm và các huyện của tỉnh Đồng Tháp trong quý III/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Cà Mau quý II/2020

(13/11/2020 1:13:23 PM) Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2020.

Xem tiếp

Giá vật liệu xây dựng tại Nam Định quý III/2020

(11/11/2020 1:00:59 PM) Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Nam Định vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý III/2020.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác