CÔNG BỐ GIÁ VLXD CÁC TỈNH, THÀNH

Giá vật liệu xây dựng tại Hậu Giang quý II/2022

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2022 làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình.

Giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Gia Lai quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại An Giang quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại An Giang quý II/2022 do Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh An Giang công bố.

Giá vật liệu xây dựng tại Điện Biên quý II năm 2022

Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong quý II năm 2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Bến Tre quý II/2022

Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre vừa công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn tỉnh thời điểm quý II/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Trà Vinh quý 2/2022

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong  quý 2/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Nam Định quý I/2022

Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Nam Định vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thời điểm quý I/2022.

Giá vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu quý II/2022

Giá vật liệu xây dựng tại Bạc Liêu trong quý I/2022 được công bố bởi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai quý 2/2022

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong  quý 2/2022.

Xem theo ngày:

Thương hiệu vật liệu xây dựng