Sản xuất xanh - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Sản xuất xanh

Xử lý bùn đỏ trong sản xuất vật liệu xây dựng nhằm bảo vệ môi trường

(22/10/2020 2:26:36 PM) Mặc dù đang được xử lý, tồn trữ trong các hồ chứa, phế thải bùn đỏ với lượng phát thải hàng triệu tấn năm vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần được quan tâm xử lý trong sản xuất vật liệu xây dựng nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm đất canh tác và đa dạng hóa các sản phẩm xây dựng phục vụ phát triển kinh tế.

Xem tiếp

Tái tạo vật liệu xây dựng từ xà bần

(19/10/2020 9:40:13 AM) Một hợp tác xã ở Bỉ giới thiệu một mô hình tiết kiệm tài nguyên hơn, giúp tận dụng vật liệu từ các tòa nhà dự kiến bị phá dỡ và đưa chúng trở lại thị trường tiêu thụ.

Xem tiếp

Kon Tum phấn đấu đến hết năm 2020 không tồn tại lò gạch thủ công

(12/10/2020 10:37:10 AM) Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 202 cơ sở và 1 hợp tác xã sản xuất gạch đất sét nung thủ công với 310 lò, tập trung tại thành phố Kon Tum. Thực hiện chương trình Phát triển vật liệu không nung đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, tăng cường sử dụng vật liệu không nung và xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ hoạt động các lò gạch thủ công.

Xem tiếp

Tiềm năng lớn từ khoáng sản vật liệu xây dựng đáy biển

(10/10/2020 8:42:24 AM) Xu hướng tìm kiếm nguồn cát sỏi bổ sung, thay thế cát sông, chuyển đổi sang khai thác cát sỏi từ đáy biển là cần thiết nhằm bổ sung và đáp ứng kịp thời cho nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Xem tiếp

Điện Biên: Chưa xóa bỏ hoàn toàn lò gạch đất sét nung

(27/08/2020 7:55:49 AM) Sau Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng đất sét nung. Điều này làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên đất. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên vẫn còn một số lò gạch đất sét nung hiện đang hoạt động.

Xem tiếp

Phát triển ngành vật liệu xây dựng theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa cao

(25/08/2020 2:23:36 PM) Phát triển vật liệu xây dựng của nước ta đã bắt đầu hướng đến áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ (KHCN), quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động hội nhập quốc tế cũng như hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh.

Xem tiếp

Vật liệu gạch sinh học từ xơ mướp

(18/08/2020 9:27:00 AM) Xơ mướp không chỉ trở thành các vật dụng hữu ích mà còn mở ra hướng đi mới cho vật liệu xây dựng.

Xem tiếp

Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

KCC Highways: Major Resurfacing

Xem các video khác