Văn bản pháp quy - Vật liệu xây dựng Việt Nam

Văn bản pháp quy

Bộ Xây dựng ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm VLXD"

(18/05/2017 3:21:20 PM) Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 430/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng".

Xem tiếp

Lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 4,8%/năm

(15/05/2017 3:25:05 PM) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem tiếp

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

(11/05/2017 9:38:26 PM) Ngày 8/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Xem tiếp

Phê duyệt "Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất VLXD đến năm 2020"

(22/04/2017 10:48:52 AM) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 19/4/2017 phê duyệt "Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) đến năm 2020".

Xem tiếp

Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung)

(20/04/2017 1:26:32 PM) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Xem tiếp

Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

(17/04/2017 3:39:28 PM) Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Xem tiếp

Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch, giám sát thi công và kiểm định xây dựng

(10/04/2017 4:07:53 PM) Ngày 5/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Xem tiếp

Page: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 « Back · Next »

Các tin đưa ngày:

Hà Nội

31°C

Đà Nẵng

29°C

TP.HCM

27°C

Bảng giá :

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.900

VPS

1.000đ/tấn

9.500

Miền Nam

1.000đ/tấn

11.000

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.600

Chủng loại

ĐVT

Giá bán

Hòa Phát

1.000đ/tấn

10.330

GTTN

1.000đ/tấn

10.950

VPS

1.000đ/tấn

9.750

Miền Nam

1.000đ/tấn

10.550

Vinakyoei

1.000đ/tấn

11.920

Xem bảng giá chi tiết hơn

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Hoàng Thạch

1.000đ/tấn

1.270

Hải Phòng

1.000đ/tấn

1.270

Bút Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Bỉm Sơn

1.000đ/tấn

1.270

Tam Điệp

1.000đ/tấn

1.170

Hoàng Mai (40)

1.000đ/tấn

1.250

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Chủng loại

ĐVT

Gía bán

Xem bảng giá chi tiết hơn

Bê Tông INSEE HYDROPAVE - Giải Pháp Tiêu Thoát Nước Cho Đô Thị

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465