Thông tin chuyên ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam

Phát triển vật liệu không nung

Nhu cầu vật liệu không nung còn nhiều hạn chế

(21/08/2014 2:56:53 PM) Theo như đánh giá chung thì thị trường trong nước có nhiều tiềm năng tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng vật liệu không nung còn rất hạn chế khiến cho thời gian qua loại vật liệu  này kém phát triển.

Khó từ bỏ thói quen

Các sản phẩm đất sét nung là hiện thân của một nền sản xuất đơn giản, lạc hậu gắn với thói quen sử dụng với quy trình xây dựng đơn giản không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, ... nhưng trong tư duy của nhiều người lại vẫn được đề cao là loại sản xuất truyền thống và vì thế không những được duy trì mà còn khuyến khích phát triển.

Điều này được thể hiện từ việc chậm chạp hạn chế, xoá bỏ loại hình sản xuất lò đứng thủ công dẫn đến hậu quả mỗi năm vừa qua mất đi trung bình 1500 ha đất canh tác biến thành ao hồ,... và đốt hàng triệu tấn than, thải ra hàng ngàn tỷ tấn khí thải CO2 vào bầu không khí gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.


Sử dụng vật liệu không nung thay thế gạch nung truyền thống là xu thế tất yếu góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Hiện nước ta chưa ban hành đồng bộ, đầy đủ tiêu chuẩn các loại vật liệu không nung, quy phạm xây dựng, kết cấu kiến trúc và đơn giá xây dựng với loại vật liệu mới này. Do đó hầu hết thiết kế công trình xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam không chỉ định sử dụng các loại vật liệu không nung, đồng thời trong kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 vẫn duy trì sản phẩm vật liệu nung ở mức cao (50-70%), mức thuế khai thác tài nguyên, thuế về xâm hại môi trường rất thấp.

Nhà nước thiếu chính sách về thuế, về ưu đãi đầu tư để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất vật liệu không nung trong việc tận dụng phế thải công nghiệp, khai thác nguyên vật liệu tại chỗ, cạnh tranh về giá cả trên thị trường. Từ đây cho thấy vật liệu không nung thiếu điểm tựa để phát triển không do yếu tố chủ quan từ đầu tư sản xuất, mà do chưa có sự quan tâm về tư duy và hành động của cả Hệ thống quản lý Nhà nước và xã hội từ vĩ mô.

Giá thành chưa hợp lý

Thực tế trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, giá thành vật liệu không nung đắt hơn khoảng (30 đến 50%) so với vật liệu nung, tuy nhiên nếu xem xét đầy đủ các chỉ tiêu về hiệu quả Kinh tế – Xã hội thì có thể giá thành không chênh lệch đáng kể do vữa xây, vữa trát ít hơn, tốc độ xây nhanh hơn.

Mặt khác Nhà nước chưa tính đủ các chi phí cần thiết để đưa vào tính thuế tài nguyên, môi trường đối với sản phẩm vật liệu nung dẫn tới sự thiếu công bằng trong cuộc canh tranh về giá.

Ngoài ra còn yếu tố là các nhà đầu tư, chủ công trình nước ta đã quen sử dụng gạch xây đất sét nung, chưa nắm bắt được tính ưu việt của gạch block, vật liệu xây không nung nên chưa quan tâm đến việc sử dụng nó.

Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng của nước ta đến năm 2010 có đề ra mục tiêu phát triển sản xuất vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đến năm 2000 đạt 10%, năm 2005 là 20%, vào năm 2010 là 30% trong tổng sản lượng vật liệu xây, góp phần giải quyết nhu cầu của toàn xã hội ngày một tăng cao, giảm thiểu khai thác đất sét ruộng.

Từ đó đến nay nhiều địa phương đã cho ra đời nhiều dây chuyền sản xuất gạch không nung theo công nghiệp thiết bị Trung Quốc, Hàn Quốc, CHLB Đức, Tây Ban Nha,... Theo các con số thống kê từ Hội vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2013 Việt Nam có khoảng 12 cơ sở sản xuất bê tông khí ACC với tổng công suất các dây chuyền 1,95 tỷ m2/năm tương ứng 1.365 triệu viên.

Thực tế này chỉ ra rằng, phát triển vật liệu xây dựng không nung cần có những giải pháp đột phá nhưng phải đồng bộ, tháo gỡ và tạo điều kiện về cơ chế, chính sách quản lý phù hợp với xu thế phát triển, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, làm phong phú sản phẩm vật liệu xây dựng.

VLXD.org *

 

Chứng khoán:

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

BBS

2000

11.50

-0.10

0

BCC

7599

7.20

0.10

0

BHT

0

3.60

0.00

0

BT6

41630

5.50

-0.20

0

BTS

400

4.90

0.40

0

CCM

148

31.00

0.00

0

CTI

962340

36.60

0.40

7420

CVT

1060365

50.90

-0.50

3800

CYC

7980

2.40

0.00

0

DC4

4207

8.70

-0.80

0

DHA

73020

33.10

0.20

31910

DIC

4000

6.20

-0.03

0

DXV

130

4.76

-0.03

0

GMX

100

25.00

-2.00

100

HCC

20940

17.10

-0.30

0

HLY

0

15.50

0.00

0

HOM

2100

4.40

0.10

0

HPS

0

7.00

0.00

0

HT1

1419880

17.20

0.50

602440

HVX

10

4.20

-0.25

0

MCC

0

13.30

0.00

0

NAV

100

7.00

0.10

0

NHC

83

28.40

0.00

0

NNC

12280

52.20

-1.10

12300

QNC

927

3.40

0.00

0

SCC

0

2.00

0.00

0

SCJ

54

2.70

0.00

0

SCL

0

3.30

0.00

0

SDN

99

34.20

0.00

0

SDY

0

7.70

0.00

0

SHN

2244320

10.60

0.20

0

TBX

0

9.00

0.00

0

TCR

3560

3.30

-0.06

0

TMX

0

8.20

0.00

0

TSM

0

2.70

0.00

0

TTC

78

18.10

0.00

0

TXM

150

10.00

0.30

100

CK

KL

Giá

+/-

GDNN

API

100

28.90

0.00

100

ASM

4493960

11.10

0.20

0

B82

600

2.50

0.10

0

BCE

3030

5.60

0.05

0

BCI

6360

36.50

-0.50

0

C47

216120

17.10

0.10

0

C92

0

9.70

0.00

0

CCL

279530

4.15

-0.02

0

CDC

50

17.10

0.00

0

CID

0

4.10

0.00

0

CID

100

2.90

0.70

0

CII

1140670

37.10

0.70

97600

CLG

15870

5.00

-0.05

0

CNT

6

9,7

-0,3

0

CNT

0

2.00

0.00

0

CSC

23500

27.50

-0.90

0

CTD

268370

210.00

-4.00

11300

CTN

14200

1.30

0.10

0

D11

0

14.00

0.00

0

D2D

25760

67.00

2.10

0

DC2

100

6.80

0.00

0

DIG

5618870

22.65

0.05

166370

DIH

100

12.80

-0.20

0

DLG

1601280

3.82

0.00

0

DLR

0

7.30

0.00

0

DRH

279550

18.20

-0.10

0

DTA

63800

9.40

-0.30

0

DXG

7917320

26.00

1.00

2168090

HAG

9961100

8.30

0.14

3627300

HBC

1250480

46.40

0.00

58400

HDC

227390

15.00

0.25

0

HDG

64950

36.00

0.00

0

HLC

2213

6.20

-0.60

0

HQC

4686620

2.67

0.03

0

HTI

6980

15.90

-0.10

0

HU1

4790

8.00

-0.60

0

HU1

0

0

0

0

HU3

10

9.20

0.00

0

HUT

2847566

11.30

0.00

0

ICG

76

6.60

0.00

0

IDI

3180330

12.10

0.20

0

IDJ

3600

2.90

0.00

0

IDV

7200

29.90

1.10

500

IJC

644650

10.00

0.20

0

ITA

2267840

3.39

0.01

0

ITC

29020

14.50

0.20

0

KAC

0

22.00

0.00

0

KBC

4289180

14.10

0.10

0

KDH

387580

29.20

0.60

206820

L10

2400

16.00

0.20

0

L18

1300

8.80

-0.40

0

LCG

785910

10.50

-0.15

0

LGL

27610

11.70

0.40

0

LHC

3600

55.20

-0.50

0

LHG

118830

18.40

0.10

15820

LIG

93800

4.40

0.10

0

LM8

32950

23.40

-0.50

0

LUT

7500

1.60

-0.10

0

MCG

15480

3.84

-0.01

0

MDG

0

13.05

0.00

0

NBB

73400

22.75

-0.20

6000

NDN

674350

11.60

-0.30

60000

NHA

1000

12.00

-0.10

0

NKG

709080

41.00

0.00

13380

NTB

439

7,7

0,3

0

NTB

0

0.60

0.00

0

NTL

576910

10.60

0.25

27030

NVT

246100

4.16

0.11

0

OGC

2863690

2.20

0.08

0

PDR

1257180

37.30

-0.50

0

PFL

297505

1.60

0.10

0

PFL

141500

1.50

0.00

0

PHC

732113

17.10

0.00

0

PHH

5100

6.90

-0.10

0

PHH

21100

7.00

0.00

0

PPI

334360

2.10

0.03

0

PSG

47600

0.80

0.00

0

PSG

10

6,2

0,2

0

PTC

67510

7.00

0.00

0

PTL

25820

4.08

0.10

0

PVA

4

14,7

0,9

7

PVA

28200

1.20

0.00

0

PVL

99400

2.40

0.00

0

PVR

16900

2.80

0.20

0

PVV

747400

1.50

0.00

0

PVX

7034131

2.50

0.10

0

PXA

75300

1.30

0.00

0

PXI

55950

2.30

-0.01

0

PXL

341300

1.90

0.00

0

PXS

526590

9.90

0.18

170

PXT

80990

4.73

-0.12

0

QCG

1782500

16.00

0.00

0

RCL

24

19.90

0.00

0

REE

1611730

41.40

0.40

0

S96

56400

1.00

-0.10

0

S96

2

12,6

0,8

10

S99

36982

5.20

-0.10

0

SC5

8090

24.10

-0.30

0

SD2

51700

5.60

-0.10

0

SD3

6

6,4

0,4

0

SD3

6000

6.60

-0.40

0

SD5

30460

9.90

-0.10

100

SD6

22736

7.80

0.00

0

SD7

6141

3.80

0.10

0

SD9

40158

8.90

0.00

1000

SDH

0

1.90

0.00

0

SDT

53600

8.20

0.00

0

SDU

100

11.00

1.00

100

SIC

50440

11.90

0.20

0

SJE

0

24.50

0.00

0

SJS

120860

29.00

0.80

0

STL

5500

3.30

0.00

0

STL

7

12,8

0,8

0

SZL

4300

36.00

-0.20

0

TDC

1003370

8.77

0.57

0

TDH

1161120

16.90

0.00

14810

THG

25180

38.80

0.10

0

TIG

369723

3.90

0.10

0

TIX

190

35.30

2.30

0

TKC

0

27.00

0.00

0

TV1

2010

17.45

-0.35

0

TV2

49300

160.00

-2.00

0

TV3

221

55.00

5.00

0

TV4

12000

15.40

0.00

0

UDC

15630

4.00

-0.20

0

UIC

21160

32.85

0.85

0

V11

5

4,9

0,2

0

V11

0

1.00

0.00

0

V12

70

12.80

0.00

0

V15

31000

1.10

0.00

0

V15

30500

0.90

0.00

0

V21

300

13.70

-0.30

0

VC1

160

13.10

-0.40

0

VC2

1259

16.00

0.80

0

VC3

260954

17.60

0.00

0

VC5

8800

1.90

0.00

0

VC7

145300

18.00

0.10

0

VC9

2900

13.90

-0.70

0

VCG

1752115

23.30

0.30

97600

VCR

10661

3.10

0.00

0

VE1

12850

18.10

-0.60

1600

VE2

2300

11.20

0.00

0

VE3

2300

11.50

0.00

0

VE9

1216

4.40

0.00

0

VHH

2

4,5

-0,3

0

VHH

0

1.40

0.00

0

VIC

2516550

84.40

0.40

1036720

VMC

11281

50.50

-0.50

0

VNE

300210

7.45

-0.10

0

VNI

45340

4.40

0.00

0

VNI

0

7.30

0.00

0

VPH

119510

11.30

0.00

21730

VRC

377880

21.60

0.40

0

VSI

0

14.55

0.00

0

Hà Nội

20°C

Đà Nẵng

23°C

TP.HCM

25°C

Giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên cát

Xem các video khác

Tỷ giá

Giá vàng

Mã ngoại tệ Tỷ giá

Hỗ trợ trực tuyến
Truyền thông: Mr Ngọc Nghinh:
Phone: 090 532 9019
Nội dung: Mr Xuân Tuân:
Phone: 091 351 3465